employees

Branded Experience Days bij T-Mobile

T-Mobile organiseerde in juni voor haar medewerkers de Branded Experience Days. Dit programma was bedoeld om zoveel mogelijk medewerkers opnieuw te laten voelen wat het betekent om met hun klanten om te gaan en op welke manier ze daar vanuit hun functie zelf een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Enkele leden van The Touchables hadden het voorrecht om zo'n dag een keer mee te maken.

T-mobile maakte zelf het een videoverslag van deze dagen. Deze kun je op Youtube bekijken.

loyale werknemers

Het is al vaker genoemd bij onze bijeenkomsten, op onze site en in sommige blogs: de 9+ gedachte. Deze hebben we geleerd bij Altuïtion en komt erop neer dat een NPS score 7of 8 niet relevant is. Pas bij een 9 of hoger maak je kans om klanten aan je te binden of ambassadeurs te creëren. 

Een belangrijke voorwaarde voor het creëren van loyale klanten is het hebben van een bedrijfscultuur waar in alle facetten de klant daadwerkelijk centraal staat. Dan ben je dus afhankelijk van werknemers die het gedachtegoed omarmen en doorleven. Kortom, loyale medewerkers zijn een randvoorwaarde om loyale klanten te creëren.

In deze post van Inc.com worden 6 eigenschappen benoemd die loyale medewerkers laten zien.

6 Behaviors of Phenomenally Loyal Employees